Sağlık Bakanlığı Ziyareti

  • 7 Eylül 2018 Cuma

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)’ta yapılan yeni düzenlemeler ile ortaya çıkan hak kayıplarının giderilmesi için yaptığımız çalışmalar kapsamında, Sağlık Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Muhammet Güven, 06.9.2018 Perşembe günü, TARD Yönetim Kurulu adına Başkan Prof. Dr. Ömer Kurtipek, İkinci Başkan Prof. Dr. Meral Kanbak, Genel Sekreter Doç. Dr. Jülide Ergil ve Uz. Dr. Zafer Çukurova hocalarımız tarafından makamında ziyaret edildi. Görüşmede yaşanan hak kaybının Anestezi hekimleri üzerindeki etkileri, bu konuda yapılan girişimlerimiz ve elde edilen sonuçlar yanında, 17.7.2018 tarihinde 15. Daire 2018/2791 no’lu dosya ile Danıştay’a yaptığımız yürütmeyi durdurma istemiyle açılan iptal davasının detayları bildirildi.

TARD Yönetim Kurulu olarak bu konunun yakın takipçisi olduğumuzu ve sonuç elde etmek için çok sıkı çalıştığımızı Sayın Bakan Yardımcımıza da ifade ederek görüşmemizi tamamladık.