TARD AYBA ÖYKÜ YARIŞMASI-5

  • 2 Eylül 2018 Pazar

Dr. Aydemir Yalman’ın Anısına…
“Yaşamak için Yaşat!”
Son Başvuru Tarihi :28 Eylül 2018'e uzatılmıştır.

Değerli Üyelerimiz,


TARD tarafından çok kıymetli hocamız Dr. Aydemir Yalman’ın anısına düzenlenen AYBA Öykü Yarışması’nın bu sene beşincisi yapılacaktır. İçinde yaşadığımız Dünya’da cana sahip çıkmak, canları kurtarmak, canlara yaşam hakkı tanımak, sadece mesleğimizin değil insan olmamızın temel unsurlarındandır. Unutmayalım ki bugün yaptıklarımız, yarın bize dönecek… “Başka bir gezegen aramak yerine, yaşadığımız gezegeni hep birlikte yaşanır hale getirelim ve hiçbir canlının yaşam hakkını elinden almayalım” diyerek kongre ana temamız ile paralel, öykü yarışmamızın mottosunu “Yaşamak için Yaşat” olarak belirledik.


Birincilik Ödülü: 2500 TL
İkincilik Ödülü: 1500 TL
Üçüncülük Ödülü: 1000 TL


Yarışma Katılım Şartları:


  • Eserler, “ÖYKÜ” formatlarında ve “YAŞAMAK İÇİN YAŞAT!” temasıyla hazırlanmalıdır.
  • Bir kişi en fazla 3 eser ile yarışmaya katılabilir; ancak sadece bir tanesi ödül alabilir.
  • Eserlerde sayfa sınırı olmayıp; “Times New Roman” karakterinde, 12 punto ve 1,5 satır aralığında yazılıp gönderilmesi ve yazarın adı, soyadı, unvanı, çalıştığı kurum, telefon numarası(ları) ve iletişim adresi gönderilmelidir.
  • Yarışmaya, uzmanlık öğrencileri, uzmanlar ve öğretim üyeleri katılabilmektedir.
  • Yarışmaya katılabilmek için Dernek Üyesi olmak ön koşuldur.
  • Yarışma TARD tarafından yürütülür.
  • Tüm eserler jüri tarafından isimsiz şekilde değerlendirilip, puanlamaya tabi tutularak derecelendirilir.
  • Eserler, merkez@tard.org.tr adresine e-posta yoluyla konu kısmına “AYBA Öykü Yarışması 5” yazılarak gönderilmelidir.
  • Yarışmaya katılan tüm eserler kitap olarak basılacaktır.

 


Ödüle layık görülen eserler için ödüller TARK2018 kapanış oturumunda takdim edilecektir.


SON BAŞVURU TARİHİ: 28 Eylül 2018'e uzatılmıştır.


TARD Yönetim Kurulu