TARD Duyurular

TARD Karadeniz Anestezi Günleri

TARD Karadeniz Anestezi Günleri

24 Kasım Öğretmenler Günü

24 Kasım Öğretmenler Günü

TARD Akademi Yönergesi

TARD Akademi Yönergesi

TARD 67 Yaşında

TARD 67 Yaşında

WFSA’da TARD Rüzgarı

WFSA’da TARD Rüzgarı

TARD Akademi Yönergesi

TARD Akademi Yönergesi

PRO-CON TRABZON-4

PRO-CON TRABZON-4

KINAMA

KINAMA

7. Palandöken Anestezi Sempozyumu

7. Palandöken Anestezi Sempozyumu

KINAMA

KINAMA

4. Türk Demir Akademisi

4. Türk Demir Akademisi

16 Ekim Dünya Anestezi Günü

16 Ekim Dünya Anestezi Günü