2021-2023 TARD YÖNETİM KURULU

21.03.2021-12.03.2023
Prof. Dr. Meral Kanbak        Başkan
Prof. Dr. Ali Fuat Erdem II. Başkan
Prof. Dr. Fatma Sarıcaoğlu Genel Skr.
Prof. Dr. Ömür Erçelen Sayman
Prof. Dr. Yavuz Gürkan Üye
Prof. Dr. Hüseyin İlksen Toprak      Üye
Prof. Dr. Hülya Ulusoy Üye
Prof. Dr. Işıl Özkoçak Turan Üye
Prof. Dr. Dilek Kazancı Üye