2018-2021 TARD YÖNETİM KURULU

25.03.2018-21.03.2021 
Prof. Dr. Ömer Kurtipek             Başkan
Prof. Dr. Meral Kanbak II. Başkan
Doç. Dr. Jülide Ergil    Genel Skr.
Prof. Dr. Kazım Karaaslan Sayman
Prof. Dr. Elif Bengi Şener Üye
Prof. Dr. Çimen Olguner       Üye
Prof. Dr. Zerrin Sungur Üye
Prof. Dr. Handan Birbiçer Üye
Prof. Dr. Murat Aksun Üye