2014-2016 TARD YÖNETİM KURULU

16.03.2014 -27.03.2016 
Prof. Dr. Neslihan Alkış Başkan
Prof. Dr. Güner Kaya  II. Başkan
Prof. Dr. Hülya Bilgin  II. Başkan
Prof. Dr. Zekeriyya Alanoğlu  Genel Skr.
Dr. Fikret Kutlu Sayman
Prof. Dr. Ömer Kurtipek           Üye
Prof. Dr. Mustafa Kemal Bayar Üye
Doç. Dr. Tuğhan Utku Üye
Prof. Dr. Hasan Koçoğlu  Üye