2012-2014 TARD YÖNETİM KURULU

11.03.2012-16.03.2014  
Prof. Dr. Güner Kaya Başkan
Prof. Dr. Şükran Şahin II. Başkan
Prof. Dr. Neslihan Alkış  II. Başkan
Doç. Dr. Tuğhan Utku  Genel Skr.
Prof. Dr. Fatiş Altındaş Veznedar
Prof. Dr. Hülya Bilgin         Üye
Prof. Dr. Dilek Özcengiz Üye
Prof. Dr. Nahit Çakar Üye
Prof. Dr. Mine Solak           Üye
    

Prof.Dr. Mine Solak ve Prof. Dr. Dilek Özcengiz TARD-YEK
üyesi seçildikleri için (TARK 2013 Kongre Antalya) istifa ettiler.
Yerlerine gelen isimler: 


Prof. Dr. Halit Madenoğlu (Yedek Üye)
Prof. Dr. Necati Gökmen (Yedek Üye)