2010-2012 TARD YÖNETİM KURULU

21.03.2010-11.03.2012  
Prof. Dr. Şükran Şahin  Başkan
Prof. Dr. Ülkü Aypar   II. Başkan
Prof. Dr. Güner Kaya  II. Başkan
Prof. Dr. Hülya Bilgin  Genel Skr.
Doç. Dr. Ömür Erçelen Veznedar
Prof. Dr. Asuman Uysalel           Üye
Prof. Dr. Mehmet İbrahim Yegül Üye
Doç. Dr. Süleyman Ganidağlı Üye
Doç. Dr. Altan Şahin            Üye