2008-2010 TARD YÖNETİM KURULU

23.03.2008-21.03.2010  
Prof. Dr. Ülkü Aypar   Başkan
Prof. Dr. Ali Reşat Moral II. Başkan
Prof. Dr. Şükran Şahin II. Başkan
Doç. Dr. Altan Şahin   Genel Skr.
Prof. Dr. Güner Kaya  Veznedar
Prof. Dr. Kamil Toker              Üye
Dr. Fikret Kutlu Üye
Prof. Dr. Hüseyin Öz   Üye
Prof. Dr. Mustafa Kemal Bayar          Üye