2006-2008 TARD YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU
Prof.Dr. Ali Reşat Moral Başkan
Prof.Dr. Mois  Bahar II. Başkan
Prof.Dr. Ülkü Aypar II. Başkan
Prof.Dr. Mehmet Uyar Genel Skr.
Dr. Nurten Aşçı Veznedar
Dr. Ayşe Hancı Üye
Prof.Dr. Atilla Ramazanoğlu Üye
Prof.Dr. Ömer Lütfi Erhan Üye
Prof.Dr. Kadir Kaya Üye
    
YEDEK YÖNETİM KURULU
Prof.Dr. Kamil Pembeci Yed.Üye
Prof.Dr. Mustafa Kemal Bayar Yed.Üye
Dr. Ali Özyurt Yed.Üye
Prof.Dr. Yılmaz Göğüş Yed.Üye
    
DENETLEME KURULU  
Dr. Fikret Kutlu DenK.Üye
Prof.Dr. Gürayten Özyurt DenK.Üye
Doç.Dr. Melek Çelik DenK.Üye
    
DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELER
Prof.Dr. Yalım Dikmen Den.K.Yd.Üye
Prof.Dr. Saadet Özgen Den.K.Yd.Üye
Prof.Dr. Meliha Erman Den.K.Yd.Üye
    
ONUR KURULU ÜYELERİ  
Prof.Dr. Bora Aykaç  
Prof.Dr. Erdal Güzeldemir  
Prof.Dr. Oya Kutlay