2004 - 2006 TARD YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU
Prof.Dr. Mois Bahar Başkan
Prof.Dr. Filiz Tüzüner I. Başkan
Prof.Dr. Ali Reşat Moral II. Başkan
Prof.Dr. Yalım Dikmen Genel Skr.
Prof.Dr. Mehmet Tuğrul Veznedar
Doç.Dr. Melek Çelik Üye
Prof.Dr. Yüksel Keçik Üye
Prof.Dr. Zafer Pamukçu Üye
Prof.Dr. Berrin Özcan Üye