2002 - 2004 TARD YÖNETİM KURULU

Başkan

Prof.Dr.Filiz Tüzüner

Adres: Ankara Üniv. Tıp Fak. Anest. ve Rean. ABD Başk. Ankara

Tel. 0 312 3103333 Fax. 0 312 3115057

Başkan Yardımcısı

Prof.Dr.Oya Kutlay (Geçmiş Dönem)

Adres: Uludağ Üniv. Tıp Fak. Anest. Ve Rean. ABD Başk. Bursa

Tel. 0 224 4428039 Fax. 0 224 4428958

E-mail: oya@uludag.edu.tr 

2. Başkan Yardımcısı

Prof.Dr.Mois Bahar

Adres: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Anest. ve Reanimas. ABD İstanbul


Sekreter

Doç.Dr.Neslihan Alkış

Adres: Ankara Üniv. Tıp Fak. Anest. ve Rean. ABD Başk. Ankara

Tel. 0 312 3103333 Fax. 0 312 3115057

neslihanalkis@superonline.com


Sekreter Yardımcısı

Prof.Dr. Ömer Lütfü Erhan

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD - Elazığ

Veznedar

Dr. Fikret Kutlu

Adres:  SSK İstanbul Eğitim Hastanesi 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klinik Şefi, İstanbul
Tel. 0 212 5884400/1100  Fax. 0 212 5898686
e-mail: fkutlu@lycos.com


 

Üyeler

Prof.Dr. Emel Sağıroğlu

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Anest. ve Reanimasyon ABD İzmir

Prof.Dr. Belkıs Tanrıverdi

Adres: Osmangazi Üniv. Tıp Fak. Anest. ve Rean. ABD. Eskişehir

Prof.Dr. Hüseyin Öz

Adres: İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fak. Anest. ve Rean. ABD.  İstanbul