1967 TARD YÖNETİM KURULU

GENEL KURUL TARİHİ

06.02.1967

BAŞKAN

Dr. SADİ SUN

BAŞKAN YARDIMCISI

Dr. CAHİT BERGİL

GENEL SEKRETER

Dr. F.AKIN

VEZNEDAR

Dr. ŞEVKET KAYA

ARŞİVİST

Dr. FARUK OR

DİSİPLİN KURULU

Dr.CEMAL ÖNER, Dr. ERCÜMENT KOPMAN

DENETİM KURULU

Dr.BAKA ÖNAL, Dr.ŞAHAP REKEL