1965 TARD YÖNETİM KURULU

GENEL KURUL TARİHİ

04.01.1965

BAŞKAN

Dr. SADİ SUN

BAŞKAN YARDIMCISI

Dr. CEZMİ KINOĞLU

GENEL SEKRETER

Dr. CAHİT BERGİL

VEZNEDAR

Dr. SEBAHAT KALAALİOĞLU

ARŞİVİST

Dr. F.AKIN