1963 TARD YÖNETİM KURULU

Başkan

Sadi Sun

II. Başkan

Faruk Or

Genel Sekreter

Cahit Bergil

Veznedar

Sabahat Karaalioğlu

Arşivist

Dikmen Tahtabanzar