1958 TARD YÖNETİM KURULU

GENEL KURUL TARİHİ

07.04.1958

BAŞKAN

Dr. SADİ SUN

BAŞKAN YARDIMCISI

Dr. CAHİT BERGİL

GENEL SEKRETER

Dr. CEZMİ KINOĞLU

VEZNEDAR

Dr. SEBAHAT KALAALİOĞLU

ARŞİVİST

Dr. FARUK OR