Çalışma Grupları

Çok Merkezli Klinik Çalışmalar Koordinasyon Çalışma Grubu

Çok Merkezli Klinik Çalışmalar Koordinasyon Çalışma Grubu Yürütme Kurulu

Tuğhan Utku (Başkan)
Mukadder  Orhan Sungur 
Ayşe Çiğdem Tütüncü  
Emre Sahillioğlu 
İlker İnce