Bilimsel Kurullar

Fizyoloji ve Farmakoloji Bilimsel KuruluMustafa Arslan (Başkan)
Hija Yazıcıoğlu (Başkan Yardımcısı)
Hayrettin Daşkaya (Sekreter)
Pınar Ergenoğlu (Üye)
Melike Korkmaz Toker (Üye)


Bilimsel Kurul Üyeleri

Hija Yazıcıoğlu
Ömer Kurtipek
Ünase Büyükkoçak
Metin Alkan
Mustafa Arslan
Pınar Ergenoğlu
Gülay Kip
Mukadder  Orhan Sungur
Hayrettin Daşkaya
Esra Çankaya
Melike Korkmaz Toker
İlker Öngüç Aycan
Emin Paşazade