TARD-YEK KURULLARI


Arşiv Kayıt

Kurullar

TARD-YEK DENKLİK KURULU:
Başkan: Prof. Dr. Hülya Bilgin (TARD Başkanı)
II. Başkan: Prof.Dr. Zuhal Aykaç (TARD-YEK Başkanı)

Üyeler:
Prof. Dr. Ömer Kurtipek (TARD Bşk. Yrd.)
Prof.Dr. Ferda Kahveci (TARD YEK üyesi)
Prof.Dr. Neslihan Alkış
Prof.Dr. Suna Gören
Doç.Dr. Hülya Başar

TARD-YEK EĞİTİMİ GELİŞTİRME KURULU:

Üyeler:
Prof.Dr. Abdurrahim Derbent (TARD YK üyesi)
Prof.Dr. Necati Gökmen (TARD YEK Üyesi)
Prof.Dr. Murat Aksun
Doç.Dr. Gülay Ok
Doç.Dr. Derya Özkan

TARD-YEK YETERLİK SINAV KURULU:

Doç.Dr. Jülide Hallıoğlu Ergil (TARD YEK Bşk. Yrd.)
Prof.Dr. Tülay Şahin (Sınav Komitesi Başkanı)
Prof.Dr. Hilal Ayoğlu (TARD YEK Üyesi)

EDAIC I. Basamak Sınavı ev sahipliği / EDAIC Part I Host Employee:

Prof. Dr. Yalım Dikmen, Doç. Dr. Tuğhan Utku (İstanbul)
Prof. Dr. Zekeriyya Alanoğlu, Doç.Dr. Başak Ceyda Meço (Ankara)


EDAIC II. Basamak Sınavı ev sahipliği / EDAIC Part II Host Employee:

Dr. Fikret Kutlu, Prof.Dr. Mert Şentürk, Doç.Dr. Özlem Korkmaz Dilmen