Makale Detayı

Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(3):149-152

CHARGE Sendromu Olgusunda Hava Yolu Yönetimi
 

Hüseyin Sert, Muhammet Gözdemir, Nuran Kavun Çimen, Bünyamin Muslu,

Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

ÖZET

CHARGE Sendromu gözde kolobom, kardiyak anomaliler, koana atrezisi, gelişme geriliği, genital hipoplazi ve kulak anomalileri ile kendini gösteren otozomal dominant bir sendromdur. Bu olgu sunusunda kardiyak anomaliler, her iki gözde de iris kolobomu, asimetrik kulak yapısı, sağ kulakta işitme azlığı, yüksek damak, renal kistler, inmemiş testis, bilateral inguinal herni ve doğumsal kalça çıkığı olan 18 aylık hastada inmemiş testis ve bilateral inguinal herni ameliyatındaki anestezi yönetimi, aynı zamanda CHARGE Sendromlu hastalardaki anestezi uygulamalarında ve hava yolu sağlamada dikkat edilmesi gereken noktaları vurgulamak istedik.

 

Bu özetin okunma sayısı: 1038
Tam Metin indirme sayısı:
422

Tam Metin için:

 

   

 

tard2010
 
 
 

 

Aranacak Kriter
Aranacak Yer
 

   

 
 

 

Aranacak Terim
Aranacak Yer
 

   

 

 
 

 

Adı veya Soyadı
 

   

Kurumlara göre liste için TIKLAYINIZ

tard2010
 

Tüm hakları Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği'ne aittir.