TARD MERKEZ ŞUBESİ


Arşiv Kayıt

KURULUŞ: 26.12.2014

KURUCU ÜYELER

Prof. Dr. İbrahim Özkan AKINCI
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Ayşe Çiğdem TÜTÜNCÜ
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Uzm. Dr. Ayşe HANCI
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi


TARD Merkez Şube Yönetim Listesi

Yönetim Kurulu Asil Liste:

Prof. Dr İbrahim Özkan Akıncı (Başkan)

Prof. Dr. Dilek Memiş (Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. Ayşe Çiğdem Tütüncü (Genel sekreter)

Doç. Dr. Namigar Turgut (Sayman)

Prof. Dr Tümay Umuroğlu ( Üye)

 

Yönetim Kurulu Yedek Liste:

Dr Agah Rauf İşgüzar

Dr. Pınar Kendigelen

Dr. Aylin Özdilek

Dr. Ahmet Ali

Dr. Ayşe Hancı

 

Denetim Kurulu Asil Liste:

Prof. Dr Fatiş Altıntaş

Dr. Murat Haliloğlu

Prof. Dr A.Emre Çamcı

 

Denetim Kurulu Yedek Liste:

Yard. Doç. Dr. Ayşen Yavru

Dr. Çimen Kuyumcuoğlu

Doç. Dr. Özlem Korkmaz Dilmen