TARD DİCLE-FIRAT ŞUBESİ


Arşiv Kayıt

26.12.2015 tarihinde yapylan Genel Kurul sonunda olu?an Yönetim ve Denetleme Kurullary

Yönetim Kurulu

Başkan: Prof. Dr. Azize BEŞTAŞ  (Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Mehmet Ali ERDOĞAN  (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Sekreter: Uzm. Dr. Gonca ÇAĞLAR TOPRAK  (Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
Muhasip üye: Yrd. Doç. Dr. Esef BOLAT  (Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Üye: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Selim ÖZKAN  (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi)

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

Yrd. Doç. Dr. Muharrem UÇAR  (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Doç. Dr. İsmail DEMİREL  (Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Aysun YILDIZ ALTUN  (Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Doç. Dr. Feray AKGÜL ERDİL  (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Prof. Dr. Türkan TOĞAL  (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi)

 

Denetleme Kurulu Asil Üyeler

Prof. Dr. Nurçin GÜLHAŞ  (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Uzm. Dr. Levent AVCI  (Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
Uzm. Dr. Sait Fatih ÖNER   (Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

 

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler

Prof. Dr. Zekine BEGEÇ   (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Prof. Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK   (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Prof. Dr. Mahmut DURMUŞ   (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi