TARD KARADENİZ ŞUBESİ


Arşiv Kayıt

16.01.2016 tarihinde yapılan Genel Kurul sonunda oluşan Yönetim ve Denetleme Kurulları

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Prof.Dr. Sibel Barış - Başkan
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof.Dr. Ahmet Eroğlu - Başkan Yardımcısı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof.Dr. Ebru Kelsaka - Sekreter
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Murat Ünal - Veznedar
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Prof.Dr.Alparslan Apan - Üye
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi


YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Dr.Servet Zerey – Samsun Özel Büyük Anadolu Hastanesi
Yrd.Doç.Dr.Nilay Taş - Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi
Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ziya Yılmaz - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doç.Dr. Engin Ertürk -  Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi


DENETLEME KURULU ÜYELERİ

Dr.Yaşar Şahinler- Samsun Gazi Devlet Hastanesi
Doç.Dr. Ersin Köksal - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doç.Dr.Özgün Cuvaş Apan- Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi


DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELERİ

Dr.Hale Kefeli Çelik - Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yrd.Doç.Dr. Ebru Çanakçı - Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doç.Dr.Burcu Üstün - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi