TARD Karadeniz Şubesi’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı


1 Aralık 2017 Cuma

01.12.2017

Sayın TARD Karadeniz Şubesi Üyeleri,  
TARD Karadeniz Şubesi’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı çoğunluk sağlandığı takdirde 23 Aralık 2017 Cumartesi günü Saat 13:00’de, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 6 Ocak 2018 Cumartesi günü Saat 13:00’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Pembe Salonda yapılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla
TARD Karadeniz Şube Yönetim Kurulu  

GÜNDEM:

1-    Açılış ve saygı duruşu,
2-    Genel Kurul Divanının oluşturulması,
3-    Divana toplantı tutanağını düzenleme ve imzalama yetkisinin verilmesi,
4-    Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
5-    Denetleme kurulu raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
6-    Yönetim kurulu, denetleme kurulu raporlarının ayrı ayrı ibra edilmesi,
7-    Yeni yönetim ve denetleme kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
8-    Dilekler, temenniler ve kapanış.