Kanamalı Cerrahilerde Perioperatif Hematolojik Sorunlar ve Çözümler


13 Kasım 2017 Pazartesi

TARD Farkındalık Toplantısı

 

Değerli TARD Üyeleri;

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD), kanamalı cerrahilerde, perioperatif hematolojik sorunlara, güncel bilimsel veriler doğrultusunda yaklaşımı içeren “Kanamalı Cerrahilerde Perioperatif Hematolojik Sorunlar ve Çözümler” başlıklı bir farkındalık programı hazırlamış bulunmaktadır. TARD’ın şubeleri ile birlikte yürüteceği farkındalık toplantıları herkese açık ve ücretsiz olup, tarih ve yapılacağı illeri içeren bilgiler aşağıdadır.

Tüm meslektaşlarımızın katılımını arzu eder, iyi çalışmalar dilerim.

TARD Yönetim Kurulu adına
Prof. Dr. Hülya Bilgin

 

 

Şubeler

Tarih

Yer

Program

Karadeniz

18 Kasım 2017

Trabzon
Novotel-Trabzon
Tıklayınız

Merkez

2 Aralık 2017

İstanbul

Point Barbaros Hotel

Tıklayınız

Marmara

07 Ocak  2018

Bursa

Tıklayınız

Çukurova

13 Ocak  2018

Adana

 

İç Anadolu

10 Şubat 2018

Ankara

 

Dicle-Fırat

24 Şubat 2018

Diyarbakır

 

Ege-Akdeniz

10 Mart 2018

İzmir

 

 

TOPLANTI PROGRAMI

09.45 – 10.00 AÇILIŞ KONUŞMALARI

 • TARD Şube Başkanı
 • Fevzi Toraman – Proje Koordinatörü
 • Hülya Bilgin – TARD Başkanı

10.00 – 12.00 PANEL-1: Preoperatif anemi ve sonuçları

 • Doku oksijenasyonu ve anemi  - Fevzi Toraman
 • Preopoperatif anemi nedenleri, Aneminin sonuç parametreleri üzerine etkileri,  anemi tedavisi - Hüseyin İlksen Toprak

12.00-13.00    Öğle Yemeği

13.00–15.00   PANEL-2: Kanama- Pıhtılaşma Sistemi Fizyopatoloji ve  Monitörizasyon

 • Pıhtılaşma sistemi fizyolojisi ve monitörizasyon - Zerrin Sungur

15.00 – 15.15 Kahve Molası

15.15 – 17.15 PANEL-3: Özel durumlarda kanama pıhtılaşma sistemi ve anemi

 • Kalp cerrahisinde kanama pıhtılaşma sistemi ve anemi - Aslı Demir
 • Obstetrik cerrahide kanama pıhtılaşma sistemi ve anemi - Berrin Günaydın
 • Travma hastalarında kanama pıhtılaşma sistemi ve anemi - Kemalettin Koltka
 • Karaciğer Transplantasyonu kanama pıhtılaşma sistemi ve anemi - Nedim Çekmen

 

Kayıt için TIKLAYINIZ


Toplantı herkese açık ve Ücretsizdir.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
“KANAMALI CERRAHİLERDE PERİOPERATİF HEMATOLOJİK SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER”
Farkındalık Toplantıları

Panel 1: Preoperatif Anemi ve Sonuçları
1. Doku oksijenasyonu ve anemi (10dk)

 • Doku oksijenasyonu; DO2, VO2, OER
 • Anemiyi kompanse eden mekanizmalar
 • Eritrosit hacmi, plazma hacmi, eritrosit konsantrasyonu ve dilüsyonel anemi
 • Anemi + Hipoksi + Hemodilüsyon  ve  HEPCİDİN

Dr. Hülya Bilgin, Dr. Fevzi Toraman, Dr. Mert Şentürk

2. Preoperatif anemi nedenleri, aneminin sonuç parametreleri üzerine etkileri, anemi tedavisi (10dk)

 • Preoperatif anemi nedenleri
 • Perioperatif anemi sınıflandırması
 • Anemik ve nonanemik hastalarda demir statusu değerlendirmesi (Nonanemik demir eksikliği)
 • Cerrahi geçirecek hastalarda anemi açısından izlenecek algoritm
 • Aneminin sonuç parametrelerine etkisi
 • Anemi tedavisi
  • oral demir
  • intravenöz demir (endikasyon ve komplikasyonları, ülkemizdeki preparatlar)
  • eritropoetin

Dr. Hüseyin ilksen Toprak, Dr. Aslı Demir, Dr. Özgen Koçyiğit, Dr. Ayça Taş Tuna, Dr. Gözde İnan 

Panel 2: Kanama-Pıhtılaşma Sistemi Fizyopatoloji ve Monitörizasyon
1. Pıhtılaşma sistemi fizyolojisi ve monitörizasyon (10dk)

 • Klasik yol ve yeni görüşler
 • Klasik laboratuvar testleri neyi gösterir-neyi göstermez
 • Yatak başı testleri
 • Olgular eşliğinde klasik testler
 • Olgular eşliğinde yatak başı testleri

Dr. Mert Şentürk, Dr. Hüseyin ilksen Toprak, Dr. Nedim Çekmen, Dr. Zerrin Sungur, Dr. Özgen Koçyiğit, Dr. Ayça Taş Tuna, Dr. Gözde İnan 

Panel 3: Özel Durumlarda Kanama Pıhtılaşma Sistemi ve Anemi
1. Kalp cerrahisinde kanama pıhtılaşma sistemi ve anemi (15 dk)

 • EKD’nın neden olduğu kanama-pıhtilaşma sistemi bozuklukları ve anemi
 • Risk faktörleri
  • Değiştirilemez risk faktörlerri
  • Değiştirilebilir risk faktörleri
 • Perioperatif önlemler
  • Farmakolojik
  • Nonfarmakolojik
 • Postoperatif sızıntı şeklinde kanaması olan hastaya sistematik yaklaşım

Dr. Fevzi Toraman, Dr. Mert Şentürk, Dr. Suna Gören, Dr. Zerrin Sungur, Dr. Aslı Demir, Dr. Onat Bermede, Dr. Özgen  Koçyiğit

 • Obstetrik cerrahide kanama pıhtılaşma sistemi ve anemi (15dk)
 • Obstetrik hastalarda değişen fizyoloji, kanama nedenleri ve tanımlamalar
 • PPH’de sorunlar ve yönetimi
 • Obstetrik kanamalarda perioperatif anestezi yönetimi
 • Olgu sunumu ve/veya senaryolar ile kanamalı hastaya yaklaşım

Dr. Berrin Günaydın, Dr. Hakkı Ünlügenç, Dr. Tülay Özkan Seyhan, Dr. Gülay Ok, Dr. Tülay Şahin, Dr. Mukadder Orhan Sungur, Dr. Ayça Taş Tuna, Dr. Gözde İnan 

 • Travma hastalarında kanama pıhtılaşma sistemi ve anemi (15 dk)
 • Ölüm triadı
 • Ölüm triadı gelişirse ne yapılmalı: Hasar Kontrol Cerrahisi prensipleri
 • Ölüm triadı gelişen hastada viskoelastik testler varsa resüsitasyon nasıl olmalı?

Dr. Kemalettin Koltka, Dr. Mukadder Orhan Sungur

 • Karaciğer transplantasyonu cerrahisinde kanama pıhtılaşma sistemi ve anemi (15 dk)
 • Patofizyoloji
 • Hangi testler ve ne zaman (intraop)
 • Kanama ve tromboza yaklaşım

Dr. Hüseyin ilksen Toprak, Dr. Nedim Çekmen