Hasta Kan Yönetimi Farkındalık Toplantısı


27 Nisan 2017 Perşembe

Grand Öztanık Hotel - İSTANBUL, Taksim, 06 Mayıs 2017

Untitled Document

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Hasta Kan Yönetimi (HKY) Farkındalık Toplantısı
Merkez Şubesi - Grand Öztanık Hotel - İSTANBUL, Taksim, 06 Mayıs 2017
09:00 - 09:15
Açılış konuşmaları
TARD Merkez Şubesi Başkanı: Prof. Dr. Özkan Akıncı
PBM Proje Koordinatörü: Prof. Dr. Fevzi Toraman
PBM Proje Başkanı: Prof. Dr. Neslihan Alkış
  TARD Başkanı: Prof. Dr. Hülya Bilgin 
PANEL 1: 
Transfüzyon Kılavuzları ve Hasta Kan Yönetimi 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Neslihan Alkış, Prof. Dr. İ. Özkan Akıncı
09:15 - 09:25 
Niçin Transfüzyon kılavuzu değil de hasta kan yönetimi ? Dr. Dilek Yazıcıoğlu
09:25 - 09:40 
TARTIŞMA
09:40 - 09:50 
Preoperatif aneminin sonuç parametreleri üzerine etkisi  Dr. H. İlksen Toprak
09:50 - 10:05  
TARTIŞMA
10:05 - 10:15
Anemi tanısı ve gerekli tedavinin düzenlenmesi  Dr. Onat Bermede

10:15- 10:30 

TARTIŞMA
10:30 - 10:40  
İntraoperatif kan kaybını azaltıcı uygulamalar  Dr. Reyhan Polat
10:40 - 10:55 
TARTIŞMA
10:55 - 11:15 
Çay - Kahve arası
PANEL 2: 
Perioperatif Dönemde Anemiye Fizyolojik Toleransın Belirlenmesi ve Transfüzyon
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Suna Gören, Prof. Dr. Dilek Memiş
11:15 - 11:25  
Dokuya oksijen sunumu ve tüketimi  Dr. Fevzi Toraman
11:25 - 11:40 
TARTIŞMA
11:40 - 11:50 
Transfüzyon eşiği parametreleri  Dr. Meltem Güner Can
11:50 - 12:05 
TARTIŞMA
12:05 - 12:15 
Eşlik eden risk faktörleri varlığında transfüzyon eşikleri  Dr. H. İlksen Toprak
12:15 - 12:30 
TARTIŞMA
12:30 - 13:30 
ÖĞLEN ARASI
PANEL 3: 
Transfüzyonun Erken ve Geç Dönem Sonuçları
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hülya Bilgin, Doç. Dr. Ayşe Çiğdem Tütüncü
13:30 - 13:10  
Transfüzyon – immün modülasyon ve
Transfüzyon  - malingnensi rekurens  ilişkisi
Dr. Onat Bermede
13:10 - 13:25  
TARTIŞMA
13:25 - 13:35 
Transfüzyonun sonuç parametreleri üzerine etkisi  Dr. Dilek Yazıcıoğlu
13:35 - 13:50 
TARTIŞMA
13:50 - 14:00  
Ülkemizde HKY nasıl uygulanabilir ve genel değerlendirme. Dr. Fevzi Toraman
14:00 - 14:15 
TARTIŞMA
14:15 - 15:30 
GENEL DEĞERLENDİRME VE YOL HARİTASI 


Kayıt ve Detaylı bilgi için,


Nerdin Basut ( Masimo )
0 542 588 05 41

Toplantı herkese açık ve Ücretsizdir.