APRICOT - ESA Clinical Trial Network Çalışması

APRICOT - ESA Clinical Trial Network Çalışması

çalışma raporu yayınlanmıştır

Untitled Document

ESA Araştırma Komitesi tarafından 2013 yılında başlatılan ve bir ESA Clinical Trial Network çalışması olan APRICOT
(Anaesthesia PRactice In Children Observational Trial: European prospective multicenter observational study: Epidemiology of severe critical events) çalışma raporu yayınlanmıştır.

Avrupa'da geniş bir katılım bulan ve Türkiye'den de 10 sağlık kuruluşunun katıldığı APRICOT çalışması için yayınlanan basın bülteni aşağıda yer almaktadır.

Çalışma ile ilgili Lancet Respiratory Medicine dergisinde yayınlanan çalışma raporu dokümanlarına web sitemizden erişim için:

1. "Incidence of severe critical events in paediatric anaesthesia (APRICOT): a prospective multicentre observational study in 261 hospitals in Europe"; Walid Habre, Nicola Disma, Katalin Virag, Karin Becke, Tom G Hansen, Martin Jöhr, Brigitte Leva, Neil S Morton, Petronella M Vermeulen, Marzena Zielinska, Krisztina Boda, Francis Veyckemans, for the APRICOT Group of the European Society of Anaesthesiology Clinical Trial Network; Lancet Respir Med 2017; Published Online March 28, 2017. Makaleye erişim için tıklayınız.


2. Editorial: Time for a paradigm shift in paediatric anaesthesia in Europe; Lancet Respir Med 2017; Published Online March 28, 2017. Editoryal yazıya erişim için tıklayınız.

3. Supplementary appendix – Makale eklerine erişim için tıklayınız