12-17 Mart Hasta Güvenliği Haftasında TARD’da Hasta Güvenliği Basın Toplantısı

12-17 Mart Hasta Güvenliği Haftasında TARD’da Hasta Güvenliği Basın Toplantısı

Untitled Document

Değerli TARD Üyeleri,

Büyük emek ve özveri ile ve gönülden bağlı olarak içinde bulunduğumuz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bilimi, dünyada hasta güvenliğinin öncüsü olarak ciddi rol oynamaktadır.

Bu alana verdiği önemi sürekli ileri taşıma yolunda adımlar atan ve proje geliştiren Derneğimiz, 12-17 Mart Hasta Güvenliği Haftası'nda kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla 17 Mart 2017 günü Dernek Merkezimizde bir basın toplantısı düzenlenmiştir.

Yirminin üzerinde basın kuruluşunun katılımıyla düzenlenen bu toplantıda ülkemizde Hasta Güvenliği konusunda alınmış olan ciddi aksiyonlar – Helsinki Deklarasyonu'nun imzalanması ve Güvenlik Raporlama Sistemi'nin  kurulması  gibi-  hakkında  basın kuruluşlarına bilgi verilmiş, "Anestezi Uzmanı"nın kim olduğu, eğitimi, fonksiyonu ve hasta için yaşamsal önemi kamuoyu tarafından daha iyi bilinmesi ve anlaşılması amacıyla anlatılmış ve Hasta Hakları ve Hasta Sorumlulukları açısından Hasta Güvenliği irdelenmiştir.

Bu basın toplantısında Derneğimizi temsilen birlikte basın karşısına çıkmış olduğumuz saygıdeğer hocalarımız TARD Hasta Güvenliği Bilimsel Kurul Başkanı Sayın Doç. Dr. Tuğhan Utku'ya, TARD Hasta Güvenliği Bilimsel Kurul Başkan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Hilal Ayoğlu'na ve TARD-YEK Başkanı Sayın Zuhal Aykaç'a teşekkür ederiz. Hasta Güvenliği Bilimsel Kurul Üyesi Prof. Dr. Yetkin Özer'e ve aynı zamanda Sağlık Hukuku Uzmanı da olan Uzman Dr. Serhan Alanoğlu'na, Uzman Dr. Uğur Özel'e ve Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi'nden Doç. Dr. Verda Toprak'a bu toplantıya katılımları ile verdikleri destek için müteşekkiriz. Toplantıya yönelik olarak hazırlanan ve basın kuruluşları ile paylaşılan basın bültenlerine bu linkten ulaşabilirsiniz.

Derneğimiz, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bilimi'nin ülkemizdeki uygulamaları, Anestezi Uzmanları'nın hastaya dair pekçok süreçte ortaya çıkan kritik önemi ve değerli hastalarımızın güvenli tıbbi süreçlerden geçmesi için Anestezi ve Reanimasyon Uzmanları'nı temsilen çalışmalarına devam edecektir.

Sevgi ve Saygılarımızla,

Prof. Dr. Hülya Bilgin
TARD YK Adına