Hasta Kan Yönetimi Farkındalık Toplantısı

Hasta Kan Yönetimi Farkındalık Toplantısı

Hilton Otel - MALATYA, 25 Mart 2017

Untitled Document

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Hasta Kan Yönetimi (HKY) Farkındalık Toplantısı
Dicle-Fırat Şubesi / Hilton Otel - MALATYA , 25 Mart 2017
09:00 - 09:15
Açılış konuşmaları
TARD Dicle-Fırat Şubesi Başkanı: Prof. Dr. Azize Beştaş
PBM Proje Koordinatörü: Prof. Dr. Fevzi Toraman
PBM Proje Başkanı: Prof. Dr. Neslihan Alkış
TARD Başkanı: Prof. Dr. Hülya Bilgin 
PANEL 1: 
Transfüzyon Kılavuzları ve Hasta Kan Yönetimi 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Neslihan Alkış, Prof. Dr. Azize Beştaş
09:15 - 09:25 
Niçin Transfüzyon kılavuzu değil de hasta kan yönetimi ? Dr. Dilek Yazıcıoğlu
09:25 - 09:40 
TARTIŞMA
09:40 - 09:50 
Preoperatif aneminin sonuç parametreleri üzerine etkisi  Dr. H. İlksen Toprak
09:50 - 10:05  
TARTIŞMA
10:05 - 10:15
Anemi tanısı ve gerekli tedavinin düzenlenmesi  Dr. Dilek Yazıcıoğlu

10:15- 10:30 

TARTIŞMA
10:30 - 10:40  
İntraoperatif kan kaybını azaltıcı uygulamalar  Dr. Çiğdem Y. Güçlü
10:40 - 10:55 
TARTIŞMA
10:55 - 11:15 
Çay - Kahve arası
PANEL 2: 
Perioperatif Dönemde Anemiye Fizyolojik Toleransın Belirlenmesi ve Transfüzyon
Oturum Başkanları: Prof. Fevzi Toraman, Doç. Dr. M. Ali Erdoğan
11:15 - 11:25  
Dokuya oksijen sunumu ve tüketimi  Dr. Hülya Bilgin
11:25 - 11:40 
TARTIŞMA
11:40 - 11:50 
Transfüzyon eşiği parametreleri  Dr. Büşra Tezcan
11:50 - 12:05 
TARTIŞMA
12:05 - 12:15 
Eşlik eden risk faktörleri varlığında transfüzyon eşikleri  Dr. Aslı Demir
12:15 - 12:30 
TARTIŞMA
12:30 - 13:30 
ÖĞLEN ARASI
PANEL 3: 
Transfüzyonun Erken ve Geç Dönem Sonuçları
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hülya Bilgin, Yrd. Doç. Dr. Esef Bolat
13:30 - 13:10  
Transfüzyon – immün modülasyon ve
Transfüzyon  - malingnensi rekurens  ilişkisi
Dr. Çiğdem Y. Güçlü
13:10 - 13:25  
TARTIŞMA
13:25 - 13:35 
Transfüzyonun sonuç parametreleri üzerine etkisi  Dr. Aslı Demir
13:35 - 13:50 
TARTIŞMA
13:50 - 14:00  
Ülkemizde HKY nasıl uygulanabilir ve genel değerlendirme. Dr. Fevzi Toraman
14:00 - 14:15 
TARTIŞMA
14:15 - 15:30 
GENEL DEĞERLENDİRME VE YOL HARİTASI