Natıonal Anaesthesıologısts Socıetıes Commıttee (NASC) Başkanı Seçimi

Natıonal Anaesthesıologısts Socıetıes Commıttee (NASC) Başkanı Seçimi

Değerli Üyelerimiz,

Ulusal derneklerin işbirliğini geliştirmek amacıyla ESA bünyesinde kurulan NASC’ın yeni dönem başkanı 1 Haziran 2018 Kopenhag- ESA Kongresi’nde  yapılacak olan toplantıda seçilecektir.
Seçilecek olan başkan 1 Ocak 2019-31 Aralık 2021 tarihleri arasında görev yapacak ve seçimi takiben seçilmiş başkan olarak şimdiki dönem başkanı ile birlikte 6 ay çalışacaktır.
NASC Başkanı aynı zamanda ESA Yönetim Kurulu’nun tam oy hakkına sahip resmi bir üyesidir.

Aday olma şartı:
Başkan adayı olabilmek için en az son iki yıldır aktif ESA üyesi olmak şartı aranmaktadır.

Adaylık prosedürü:
Aday olmak isteyen üyelerimiz en geç 10 Mayıs saat 23:59’ a kadar dan.longrois@esahq.org ve ann.degroot@esahq.org adresine Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği  Başkanı’ndan alınmış bir tavsiye mektubuyla birlikte aday olma gerekçelerini içeren bir mektup ile başvurmak zorundadır.

Başvuruya adayın yayınlarını içermeyen bir özgeçmiş de eklenecektir.

Seçim Prosedürü:
Başvuru sonrası 15 Mayıs 2018 tarihinde adayların bilgileri tüm NASC üyeleri ile paylaşılacaktır.
Takiben adaylardan, ESA kongresi sırasında yapılacak olan NASC toplantısında, 5 dakikayı geçmeyen, aday olma gerekçeleri ve hedeflerini içeren bir sunu yapması istenecektir.
NASC başkanı yukarıda anılan toplantı esnasında hazır olan temsilcilerin oylarıyla seçilecektir. Oylama, Ocak 2018'de ulusal derneğin ilan ettiği üye sayısına bağlı olarak gerçekleşecektir.
 
Tüm üyelerimize saygıyla duyurur, ilgilenen üyelerimizin ivedilikle TARD Yönetim Kurulu ile temasa geçmesini öneririz.
 
TARD Yönetim Kurulu