BİLİMSEL KURULLAR


TARD Bilimsel Üst Kurul Üyeleri

Prof. Dr. Fevzi Toraman (TARD YK temsilen)
Prof. Dr. H. İlksen Toprak (TARD YK temsilen)
Prof. Dr. İsmail Cinel
Doç. Dr. Elvin Kesimci
Doç. Dr. Alper Kılıçarslan
Doç. Dr. Nedim Çekmen
Doç. Dr. Mukadder Orhan Sungur


TARD Bünyesinde bulunan 19 adet Bilimsel Kurul aşağıda listelenmiştir.
Lütfen ilgili bilimsel kurul üyelerini görmek için başlıklara tıklayınız.


Göğüs Cerrahi Anestezisi Bilimsel Kurulu


Nüzhet Mert Şentürk (Başkan)
Fatma Nur Kaya Yıldırım (Başkan Yrd.)
DAVUD YAPICI (Sekreter)
Mustafa Kemal Arslantaş (Üye)
Elif Bengi Şener (Üye)


Günübirlik Anestezi ve Ameliyathane Dışı Uyg. Bilimsel Kurulu
Leyla İyilikçi Karaoğlan (Başkan)
Berrin Işık (Başkan Yrd.)
Işık Alper (Sekreter)
Selmin Ökesli (Üye)
Mahmut Durmuş (Üye)


Kardiovasküler Anestezi Bilimsel Kurulu
Zerrin Sungur (Başkan)
Kazım Karaaslan (Başkan Yrd.)
Deniz Karakaya (Sekreter)
Alper Kararmaz (Üye)
Nüzhet Seden Kocabaş (Üye)


Nöroanestezi Bilimsel Kurulu
Bahriye Binnur Sarıhasan (Başkan)
Halit Madenoğlu (Başkan Yrd.)
Hatice TÜRE (Sekreter)
Kadriye Serap Karacalar (Üye)
Zerrin Özköse Şatırlar (Üye)


Obstetrik Anestezi Bilimsel Kurulu
D.Berrin Günaydın (Başkan)
Tülay Özkan Seyhan (Başkan Yrd.)
Tülay  Şahin (Sekreter)
Gülay  Ok Gülcü (Üye)
Hakkı Ünlügenç (Üye)


Ortopedik Anestezi Bilimsel Kurulu
Yavuz Gürkan (Başkan)
Aysun Yılmazlar (Başkan Yrd.)
Ebru Kelsaka (Sekreter)
Fatiş Altındaş (Üye)
Perihan Ekmekci (Üye)


Pediatrik Anestezi Bilimsel Kurulu
Güner Kaya (Başkan)
Sibel Barış (Başkan Yrd.)
Tümay Umuroğlu (Sekreter)
Feray Gürsoy (Üye)
Çimen Gülben Olguner (Üye)


Transplantasyon Anestezisi Bilimsel Kurulu
Sezgin Ulukaya (Başkan)
Ender Gedik (Başkan Yrd.)
Nedim Çekmen (Sekreter)
Sevda Özkardeşler (Üye)
Ali Abbas YILMAZ (Üye)


Ağrı Bilimsel Kurulu
Sema Tuncer Uzun (Başkan)
Fuat Güldoğuş (Başkan Yrd.)
N.Süleyman Özyalçın (Sekreter)
Gül Köknel Talu (Üye)
Şebnem Atıcı (Üye)


Hasta Güvenliği Bilimsel Kurulu
Tuğhan Utku (Başkan)
Hilal Ayoğlu (Başkan Yrd.)
Ali Özyurt (Sekreter)
Hasan Ali Kiraz (Üye)
Derya Arslan Yurtlu (Üye)


Havayolu Yönetimi Bilimsel Kurulu
Kamil Toker (Başkan)
Alparslan Kuş (Başkan Yrd.)
Kerem Erkalp (Sekreter)
Kemal Tolga Saraçoğlu (Üye)


Palyatif Bakım ve Nütrisyon Bilimsel Kurulu
Namigar Turgut (Başkan)
Hatice Yağmurdur (Başkan Yrd.)
Hülya Sungurtekin (Sekreter)
Füsun Eroğlu (Üye)
Suna  Akın Takmaz (Üye)


Resüsitasyon Bilimsel Kurulu
Gönül Tezcan Keleş (Başkan)
ŞULE AKIN (Başkan Yrd.)
Handan Birbiçer (Sekreter)
Mert Akan (Üye)
Hülya Türkan (Üye)


Transfüzyon ve Hemostaz Bilimsel Kurulu
A. Pervin Sutaş Bozkurt (Başkan)
Mustafa Said Aydoğan (Başkan Yrd.)
İsmail  Demirel (Sekreter)
Aykan Gülleroğlu (Üye)
Remzi  İşçimen (Üye)


Yoğun Bakım Bilimsel Kurulu
Kubilay Demirağ (Başkan)
Demet AYDIN- Tok (Başkan Yrd.)
HÜLYA ULUSOY (Sekreter)
Nermin Kelebek Girgin (Üye)
İsmail Cinel (Üye)


Geriatrik Anestezi Bilimsel Kurulu
Ahmet Coşar (Başkan)
Kamil Pembeci (Başkan Yrd.)
Hafize Öksüz (Sekreter)
Deniz Özzeybek (Üye)
Feyzi Çelik (Üye)


Tarih ve Etik Bilimsel Kurulu
Ziya Salihoğlu (Başkan)
H. Volkan Acar (Başkan Yrd.)
Ahmet Kemalettin Koltka (Sekreter)
Mustafa Uğur Yüksel (Üye)
Boğaç Özserezli (Üye)


Fizyoloji ve Farmakoloji Bilimsel Kurulu
Volkan Hancı (Başkan)
Bülent Serhan Yurtlu (Başkan Yrd.)
Mustafa Arslan (Sekreter)
Nilay Boztaş (Üye)
Ayşe Karcı (Üye)


Rejyonal Anestezi Bilimsel Kurulu
İsmet Topçu (Başkan)
Mehmet Sacit Güleç (Başkan Yrd.)
Alp Gurbet (Sekreter)
Gülay Erdoğan Kayhan (Üye)
Fatma Sarıcaoğlu (Üye)