SÖZ BİZDE OTURUMLARI

64. SKOLYOZ CERRAHİSİ DENEYİMİMİZ VE KANAMA KONTROL STRATEJİLERİ


Uzm. Dr.Tuğçe YENİOCAK
Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş:
Skolyoz ;omurganın lateral eğriliği ve rotasyonu ile birlikte görülen göğüs kafesinde anatomik deformitelerin eşlik ettiği yapısal bir bozukluktur.20.Yüzyılın başından beri düzeltici cerrahi müdahaleler yapılmaktadır.Geniş osteotomiler, kas diseksiyonları, geniş Cobb açısı, füzyon yapılan vertebra sayısı arttıkça kanama miktarı artmaktadır. Masif kanama nedeniyle kan transfüzyonuna bağlı; hemoliz, alerji, anafilaksi, transfüzyona bağlı akut akciğer hasarı, sepsis, dolaşım yüklenmesi,hipotansiyon, metabolik komplikasyonlar, hipotermi ve emboli gibi komplikasyonlar gelişebilir.

Tartışma :
Hastanemizde yılda yaklaşık 200 skolyoz cerrahisi yapılmaktadır.Preoperatif değerlendirmede rutin olarak hemogram biokimya ,kanama parametreleri,PAAC filmi ,Kardiyoloji,Göğüs hastalıkları konsultasyonu mutlaka istenmektedir.Rutin EKG, tansiyon, SaO2 ve ısı monitorizasyon yapılmaktadır.Nöromonitorizasyon ve BİS monitorizasyonu yapıldıktan sonra prone pozisyonu verilmektedir. Anestezi idamesinde CVP takibi , idrar takibi ve kan gazı takipleri yapılmaktadır. İnhaler anestezik yerine remifentanil ve propofol infuzyonu kullanılmaktadır. Kontrollu hipotansiyon için gliserol trinitrat,yeterli olmazsa esmolol eklenmektedir.Geçmiş yıllarda Cell Saver kullanılırken son yıllarda anfibrinolitik tedavi uygulanmaktadır.Düşük doz traneksamik asit protokolu ; 10 mg/kg iv bolus traneksamik asit ,7 mg /kg idame infuzyon yapılmaktadır. Operasyon sonunda analjezi sağlanıp masada ekstube edilerek yoğun bakım ünitesine alınmaktadır. 1 gün yoğun bakım yatışı sonra komplikasyon gelişmemiş olgular postoperatif 3.gün taburcu edilmektedir. Günümüzde skolyoz cerrahisinde kanamayı azaltmak için; otolog kan transfüzyonu (preop -perop ve postop), kontrollü hipotansiyon ve antifibrinolitikler yaygın olarak kullanılmaktadır. Allojenik kan transfüzyonuna diğer alternatifler; preoperatif eritropoetin ve demir kullanımı ,farmakolojik tedavi ,anestezi yöntemi , normoterminin korunması ,optimal sıvı replasmanı ,hiperoksik ventilasyon,hipotansif anestezi ,uygun pozisyon,cerrahi yöntem , minimal Hb düzeyinin kabul edilmesi,pıhtılaşmanın monitörizasyonuna dayalı transfüzyon akış şeması ve yapay oksijen taşıyıcılardır.

Sonuç :
Skolyoz cerrahisinde kan kaybının önlenmesi ve allojenik kan transfüzyonun azaltılması için multidisipliner yaklaşılmalıdır.Preoperatif değerlendirme kanama kontrol stratejisinin belirlenmesinde önemlidir. Kan hazırlığı yapılmalı fakat kan transfüzyonu riskleri de göz önünde bulundurulmalıdır.Literatürde traneksamik asitin skolyoz cerrahisinde kanamayı azalttığı kanıtlanmıştır.Kontrollu hipotansiyon ve antifibrinolitikler kontrendikasyon yoksa mutlaka uygulanmalıdır.


64. SKOLYOZ CERRAHİSİ DENEYİMİMİZ VE KANAMA KONTROL STRATEJİLERİ


64. SKOLYOZ CERRAHİSİ DENEYİMİMİZ VE KANAMA KONTROL STRATEJİLERİ 

Bu konu için bir sunum dosyası bulunmamaktadır.