SÖZ BİZDE OTURUMLARI

46. HASTANE HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ, HASTA GÜVENLİĞİ VE İLAÇLAR


Fatmanur DURUK ERKENT
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ:Sağlık hizmeti sunulurken hastane personeli ve hastaların zarar görmesini önlemek için yapılan işlemlere bir standardizasyon getirilmeye çalışılmıştır. Sağlık hizmetinde kalitede amaç hasta hakları ve hasta güvenliğini esas almaktadır. Ülkemizde 2003 yılında yürürlüğe giren sağlıkta dönüşüm programı ile kaliteli hizmet sunumu, hem bir devlet politikası hem de bir zorunluluk haline gelmiştir. Tıbbi hata sağlık hizmeti sunan bir profesyonelin uygun ve etik olmayan bir davranışta bulunması, mesleki uygulamalarda yetersiz ve ihmalkar davranması sebebiyle hastanın zarar görmesi olarak tanımlanmaktadır. İlaç güvenliği ise ilacın üretiminden muhafaza, istem, hazırlama, transfer, uygulama ve uygulama sonrasına kadar olan süreci kapsar.

GELİŞME: İlaç uygulamada 8 doğruyu(doğru hasta, doğru ilaç, doğru doz, doğru zaman, doğru yol, doğru etki, doğru ilaç formu, doğru kayıt) uygulamanın hataların oluşmasını engellemede büyük rolü vardır. Çekilen ilaçların enjektörlerinin üzerine ilacın adının, içerisinde ne kadar ilaç olduğunun ve çekilme zamanının yazılması çok daha güvenli çalışma ortamını sağlamaktadır. Bu aşamada ameliyathanede anestezi hazırlığı öncesinde ve işlem esnasında önlenebilir hatalara karşı tedbir alınsa da yanlış ilaç uygulamaları, ilaç formlarının yüzdelerine dikkat edilmemesi, odada bekletilen ilaçlar, etiketsiz ilaçlar istemesek de mücadele ettiğimiz konulardandır. Her hasta için kontroller yapılsa da acil olarak alınan vakalarda hastanın kimliğinin bilinmemesi, hazırlığı yaparken yeterli kontrol yapacak sürenin olmaması sorunları da beraberinde getirmektedir. Hizmet sunumunda bir takım malzemelere stok olarak gereksinim duyulmaktadır. Hastaya sunulan hizmette kullanmak zorunda olduğumuz bir takım ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri olmadan hizmet sunumunun gerçekleşemeyeceği aşikardır. Kritik stok düzeyi kontrol yetersizliği olduğu durumlarda acil ilaca ulaşmada zorluklar yaşanmaktadır.

SONUÇ:Sonuç olarak kalite sistemlerinin yürürlüğe girmesi ile bazı zorluklar yaşıyor olsak da bu sayede hasta ve çalışan güvenliğini sağlamaktayız. Hastanelerimizdeki kalite birimlerinin önerileri doğrultusunda doğru ve düzenli hazırlan evraklar ve onam formları sayesinde mesleki anlamda kendimizi korumamız ve hukuki açıdan savunmamız sağlanmaktadır.


46. HASTANE HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ, HASTA GÜVENLİĞİ VE İLAÇLAR


46. HASTANE HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ, HASTA GÜVENLİĞİ VE İLAÇLAR 

Bu konu için bir sunum dosyası bulunmamaktadır.